Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

1. Bevezető rendelkezések

A jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek célja, hogy a Judit & Co. által (a továbbiakban: Szolgáltató) torta-, desszert-, csokoládé-, mézeskalács-, valamint linzerkészítő és dekoráló tanfolyamaira (a továbbiakban: Tanfolyam vagy Tanfolyamok) történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint a Judit & Co. szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket rögzítse.

A Szolgáltató adatai:

 • Cégnév: Torta Iskola Kft.
 • Székhely: 1103 Budapest Kada u. 43. III.L. 2/5.
 • Adószám: 24854360-1-42
 • Cégjegyzékszám: 01-09-186025
 • Illetékes cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elérhetőség: info@jhcakes.com

 

2. Részvételi feltételek

www.jhcakes.com/tanfolyamok weboldalon a Szolgáltató Tanfolyamain történő részvételi lehetőséget értékesítünk.

A Tanfolyamokra szóló jelentkezést a www.jhcakes.com/tanfolyamok weboldalhoz tartozó aloldalakon található “Jelentkezem a Tanfolyamra” elnevezésű jelentkezési űrlap kitöltésével és elektronikus elküldésével van lehetőség, mely kizárólag a helyfoglalási díj befizetése után válik véglegessé. Ön a jelentkezési űrlapon található kérdésre IGEN-nel történő bejegyzéssel kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató Tanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési szabályokat, és azoknak minden pontjával egyetért.

Tanfolyamainkat elsősorban felnőtteknek ajánljuk. Gyerekeket a kurzus nehézségi fokától függően, 14 éves kortól szívesen látunk.

A Tanfolyamokat legalább 2 jelentkező esetén tartjuk meg. Egyéni kurzusaink maximális létszáma helyszíntől függően 10 – 15 fő.

Privát rendezvényeinkre és csapatépítő kurzusokra történő jelentkezés egyedi ajánlatkérés és annak elfogadása után van lehetőség.

 

3. A Tanfolyamokra történő jelentkezés és helyfoglalás menete

A Tanfolyamokról honlapunkon minden esetben ismertetőt készítünk, melyek a https://jhcakes.com/tanfolyamok/ aloldalain olvashatók. A tanfolyamok tematikájával és a stúdió működésével kapcsolatos részletes ismertetőt a helyfoglaló befizetése után küldjük meg a jelentkezők számára, emailben.

A kiválasztott Tanfolyam oldalán található jelentkezési űrlap hibátlan és teljes mértékű kitöltése után a jelentkező rákattint a “Jelentkezem” gombra, ezzel továbbítva jelentkezési szándékát. Az adott tanfolyamon történő helyfoglaláshoz ajándékutalvány birtokosai számára is szükséges a jelentkezési űrlap kitöltése és továbbítása. A jelentkezés rögzítéséről 24 órán belül e-mailben tájékoztatást küldünk. Munkanapokon, a visszaigazolástól számított 48 órán keresztül a megrendelő helyét illetve helyeit rezerváljuk. Amennyiben a jelentkezés leadását követő 24 órán belül a megrendelő számára visszaigazoló e-mail nem érkezik, telefonon vagy emailben történő kapcsolatfelvételre van szükség.

Amennyiben a visszaigazoló email megérkezett, a megrendelő 2 munkanapon belül köteles a kiválasztott tanfolyam árának 50%-át, vagyis a helyfoglalási díjat az alább jegyzett módok egyikén kifizetni. Amennyiben a kifizetés nem történik meg 2 munkanapon belül, a megrendelő által leadott jelentkezést töröljük. Amennyiben a kifizetés a megfelelő összegben megtörtént, a megrendelő helye a kiválaszott tanfolyamon biztosítottá válik és erről emailben tájékoztatást küldünk.

A részvételi díj második részlete (vagyis a részvételi díj hátralévő 50%-a) a Tanfolyam napján készpénzben kerül kifizetésre a Tanfolyam helyszínén.

A jelentkező döntése alapján a teljes részvételi díj egyösszegben is teljesíthető az alábbi fizetési módok egyikén. Ebben az esetben a lemondás és átruházás szabályai megegyeznek a helyfoglalási díjra vonatkozó kitételekkel.

Fizetési módok:
 1. Elektronikus banki átutalás
  Banki átutalás esetén a jelentkezés a Szolgáltató alább megjelölt bankszámláján történő jóváírását követően realizálódik.
  Kedvezményezett: Torta Iskola Kft.
  Kedvezményezett számlaszáma: Erste Bank 11600006-00000000-79763062
  Az átutalás közleményében a tanfolyamon résztvevő személy(ek) nevének feltüntetése kötelező.
 2. Készpénzes banki átutalás esetén az Erste Bank bankköltséget számol fel, melyet mi visszaterhelünk a befizetőre. A bankköltség értéke 400 Ft plusz ÁFA. Ez az összeg készpénzben, a Tanfolyam napján teljesítendő.
 3. Készpénzes fizetés
  A Szolgáltató telephelyén, illetve, amennyiben a jelentkezés a kurzus napjától számított 2 napon belül történik, úgy a kurzus előtt, érkezéskor a helyszínen is van lehetőség a résztvevői díj rendezésére.

 

4. Részvételi díjak

A meghírdetett Tanfolyamok támában, hosszúságban és tematikában is különbözőek, így részvételi díjuk is egyedire szabott. Az árak minden esetben feltüntetésre kerülnek a https://jhcakes.com/tanfolyamok/ aloldalain, az adott Tanfolyam részletes ismertetőjével együtt.  A részvételi díj 0% ÁFÁ-t tartalmaz.

A részvételi díj tartalmazza az elméleti és gyakorlati anyag átadását, a szükséges alapanyagokat, eszközöket, kötény használatát, valamint kávét, teát és frissítőt.

 

5. A Tanfolyamok menete

A Tanfolyamok minden esetben egy átfogó tájékoztatóval indulnak, melyet lépésről-lépésre történő szakmai bemutató követ. A jelentkezők minden lépést a bemutatás után egyénileg, de egyidőben kezdik megvalósítani. Az oktató figyelemmel kíséri a lépések elsajátításának sikerét és személyreszóló, valamint a csoportra több tagjára is vonatkozó tanácsokkal is szolgál.

Késés esetén a tanfolyam időtartamának meghosszabbítására nincs lehetőség. A késve érkezett jelentkező az érkezésekor aktuális munkafolyamatba kapcsolódhat be, vagy megvárhatja a következő munkafolyamat kezdetét.

A tanfolyamon szükséges alapanyagokat és eszközöket a Szolgáltató biztosítja.

A résztvevő saját hibájából vagy a Tanfolyamok más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Minden jellegű balesetről a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató,  és a kurzuson részt vevő személyek aláírásával hitelesítünk.

 

6. Kapcsolattartás

A jelentkezőkkel történő kapcsolattartás a jelenkezési űrlapon megadott e-mail címen és telefonszámon történik. A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím helyességéért,  illetve az e-mail szolgáltatás működéséért. Ennek megfelelően a jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

 

7. Részvételi szabályok

A Tanfolyamokon történő részvétel lehetősége az itt taglalt Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal. A Tanfolyamon való részvételből a Judit & Co. képviseletében eljáró, jelen lévő szakember jogosult kizárni különösen azt:

 • egészségi állapota a kurzus többi résztvevőjének egészségét veszélyezteti
 • a Tanfolyamon kötelező és előterjesztett biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi
 • magatartásával a kurzuson résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti
 • viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja, ezzel a Tanfolyam menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt a Tanfolyamról való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további Tanfolyamokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja.

A résztvevők a Tanfolyam helyét, berendezését, felszerelési tárgyait és a a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag rendeltetésszerűen jogosultak használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

 

8. Tanfolyam elmaradása, módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Tanfolyamok időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa. A tanfolyam esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Szolgáltató legalább 24 órával a tanfolyam előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti jelentkezőket.

Amennyiben bármely Tanfolyam a jelentkezők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra (ide értve azt az esetet is, ha nincs meg a tanfolyam elindításához szükséges minimális létszám), a már befizetett részvételi díj bármely szabad létszámmal rendelkező Tanfolyamon felhasználható. Amennyiben a jelentkező nem kíván az ily módon biztosított részvételi lehetőséggel élni, erre vonatkozó igénye közlésétől számított 10 napon belül a Tanfolyam részvételi díját a Szolgáltató teljes összegben visszafizeti.

 

9. Lemondás, átruházás

A jelentkező bármikor élhet a lemondás lehetőségével, de sem a helyfoglalási díj, sem pedig az egyösszegben kifizetett teljes összegű részvételi díj nem térítendő vissza a jelentkező meg nem jelenése, lemondása vagy elállása miatt, ide értendő az esetleges lebetegedés, váratlan esemény, amely az egyéni résztvevői kockázatviselési kategóriába tartozik. Kivételezésre illetve egyéni elbírálásra lehetőség nincs, a szabály minden jelentkezőre egyaránt érvényes.

A résztvevői jog nem névre szóló, ezért előrelátható távolmaradás esetén, az átruházható olyan személy részére, aki még résztvevői joggal nem rendelkezik, vagyis a résztvevő által megjelölt személy még nem fizetett sem helyfoglalási, sem pedig teljes értékű részvételi díjat. A részvétel átruházásának tényét a résztvevő hitelt érdemlő módon köteles igazolni.

A jelentkezők a lemondást írásban tehetik meg az info@jhcakes.com címre megküldött e-mailben.

 

10. Adatkezelés

Adatait a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII., a 2003. évi XLVIII., 2011. évi CXII. adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezeljük.

Adatait az Ön engedélye nélkül nem jelenítjük meg és harmadik félnek nem szolgáltatjuk ki, azokat kizárólag a meghírdetett Tanfolyamainkkal kapcsolatban, kapcsolattartásra és számlázási kötelezettségünk végrehatásának érdekében használjuk fel.

Megadott elérhetőségeiket marketing célra nem vesszük igénybe, harmadik félnek nem adjuk át, adataikkal nem kereskedünk, SPAM és egyéb üzeneteket nem küldünk.

Oldalaink böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL- jét), mely személyes azonosításra nem használható, azonban statisztikai célokat szolgál. Rendszerünk adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik (cookie) formájában. A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online jelentkezési rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

A megrendelt szolgáltatásról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik.

Adatainak módosítását vagy rendszerből történő törlését a bármikor kérheti írásban, az alábbi email címen: info@jhcakes.com

 

Legutóbbi módosítás dátuma: 2018 október 23.